SignSafe – podpis elektroniczny

Partnerzy / Biuro i firma, Podpis elektroniczny

SignSafe to narzędzie umożliwiające dokonywanie zdalnego podpisu dowolnego dokumentu PDF. Podpis składany odręcznie na ekranie smartfona przy użyciu palca. Rozwiązanie dedykowane do pracy w modelach B2B ( podpis między firmami), B2C (podpis dokumentów firmy przez jej Klientów detalicznych) oraz zastosowanie w ramach procesów wewnętrznych firmy (np. pracownicy).

System SignSafe może zarówno umożliwić Ci pozyskanie podpisu na odległość, jak również posłużyć jako narzędzie podpisywania, zgód, umów i innych dokumentów wykorzystywanych przez Twoją organizację w placówkach Twojej firmy bez drukowania i archiwizowania danych z wykorzystaniem urządzenia mobilnego.

Dokumenty podpisywane są w bezpiecznej aplikacji mobilnej SignSafe dostępnej na urządzeniach z systemem iOS oraz Android

Rozwiązanie SignSafe przynosi szereg korzyści w każdym przedsiębiorstwie niezależnie od branży. Najbardziej zauważalnymi są:
– redukcja kosztów związanych z: wydrukiem, kopertowaniem, wysyłką, skanowaniem, dekretacją, archiwizacją, kosztami pracowniczymi, kosztami serwisowania urządzeń oraz błędów ludzkich
– automatyzacje i usprawnienie procesów wewnątrz firmy oraz wzrost skuteczności działań sprzedażowych (możliwość wywołania impulsowej sprzedaży)
– wzmocnienie wizerunku firmy jako nowoczesnej i proekologicznej (Paperless)
– możliwość zastosowania rozwiązania do obsługi w oddziałach jako rozwiązanie wewnętrzne (bez użycia urządzeń abonentów)

Informacje dodatkowe:

Podpis elektronicny
Automatyzacja i redukcja kosztów
Nowoczesna i ekologiczna firma