KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie OC zapewnia Państwu gwarancję zadośćuczynienia szkód, powstałych podczas kolizji czy wypadku. Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkiem ustawowym.

W swojej ofercie posiadamy również Ubezpieczenie Autocasco.
Jest to dobrowolne ubezpieczenie, zapewniające wypłatę odszkodowania w następujących przypadkach:

  • szkody częściowe, kradzież pojazdu, szkody całkowite,
  • akty wandalizmu i inne działania osób trzecich, tzw. nieznanych sprawców
  • działania sił natury, rażące niedbalstwo.

Zakres ochrony dla Państwa pojazdów może być rozszerzony poprzez Ubezpieczenie Assistance, które zapewniapomoc na drodze, holowanie pojazdu w przypadku awarii, wypadku lub kradzieży.

Posiadamy w swojej ofercie 22 Towarzystwa Ubezpieczeniowe i gwarantujemy najtańszą ofertę!

Dobieramy odpowiedni zakres ochrony dla Państwa potrzeb.