Leasingi i kredyty

Leasing jest wygodną formą finansowania zakupu samochodów, nieruchomości i innych środków trwałych. Leasingodawca (podmiot finansujący) oddaje klientowi w odpłatne użytkowanie przedmiot leasingu na okres objęty umową. W tym czasie właścicielem danego przedmiotu jest Leasingodawca. Przez okres trwania umowy, opłacasz miesięczne raty leasingowe (inaczej czynsz leasingowy) na rzecz leasingodawcy, które zostały określone w umowie. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy leasingobiorca otrzymuje prawo własności do przedmiotu leasingu lub może wykupić go za z góry określoną kwotę. Dodatkowo możesz odliczyć do 100% podatku VAT, w tym koszty paliwa, przeglądu czy napraw.

Formą leasingu dedykowaną dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej jest najem konsumencki. Dzięki tej formie możesz obniżyć koszty miesięczne użytkowania samochodu.

Firmy leasingowe stworzyły również inne narzędzia finansowania nowego auta. Jedną z nich jest pożyczka leasingowa, która dedykowana jest dla przedsiębiorców. W tym przypadku przedmiotem umowy jest gotówka pożyczona przez Leasingodawcę, a pojazd jest zabezpieczeniem jej spłaty. Kosztem uzyskania przychodu dla klienta są odpisy amortyzacyjne oraz odsetki od finansowania.

Kredyt samochodowy jest produktem skierowanym głównie dla konsumentów. Tutaj również przedmiotem umowy jest pożyczona gotówka, a pojazd jej zabezpieczeniem. W tym przypadku istnieje konieczność określenia zdolności kredytowej klienta. Leasingobiorca ponosi koszty pełnego ubezpieczenia.

Do leasingowanych pojazdów konieczne jest Auto Casco, a w przypadku maszyn i urządzeń ubezpieczenie majątkowe od kradzieży i wszelkich zniszczeń. Samochód z każdym rokiem użytkowania traci na swojej wartości, a ubezpieczenia AC opiewa jedynie na wartość rynkową pojazdu w dniu powstania szkody. Ubezpieczenie GAP z chwilą powstania szkody całkowitej lub kradzieży, pokrywa różnicę związaną z utratą wartości pojazdu w czasie. W przypadku Leasingu jest to o tyle ważne, że odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z ubezpieczenia AC, może nie pokryć wszystkich pozostałych do spłaty zobowiązań. Ubezpieczenie GAP jest dobrowolne, jednak warto je rozważyć, by zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi stratami.

Jeśli potrzebujesz samochodu dla swojej firmy, a chcesz uniknąć skomplikowanych procedur i wysokiego wkładu, leasing pojazdu będzie świetną opcją dla Ciebie i Twojej firmy. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci znaleźć najlepszą formę finansowania i ubezpieczenia.