Rolne

UBEZPIECZENIE ROLNE

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego jest kierowane do osób fizycznych (rolników), posiadających gospodarstwo rolne.

W skład pakietu mogą wejść:

– obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym -gwarantujące wypłatę,

– świadczenia za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych tj. ognia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna oraz innych żywiołów,

– obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) rolnika – zapewnia odszkodowanie osobom, które poniosły szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa. 

– mienia w gospodarstwie rolnym, w tym: pomieszczenia i budynki gospodarcze, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny i sprzęt rolniczy przechowywany w obrębie gospodarstwa